Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Тезиси върху темите от подмодулите на Модул трети

Съдържание

Тезиси върху темите от първи подмодул


Устойчиво използване на поземлените ресурси

Устойчиво използване на земята при различни типове земеделски стопанства

Сеитбообръщението - важен фактор за устойчивото използване на земята. Устойчивото използване на земята при различни типове земеделски стопанства

Опазване на земята и водите от пестициди

Торене при условия на добра замеделска практика

Опазване на земята и водите от органични торове

Системи и механизация за обработка на почвата при есенна сеитба на зърнено-житни култури

Обработка на почвата за сеитба на окопни (пролетни) култури

Опазване на земята и водите при отглеждане на животни


Тезиси върху темите от втори подмодул


Усъвършенстване на организацията и управлението на напояването на земеделските култури при новите условия в земеделието

Технологии и техники за подобрено гравитачно напояване на земеделски култури

Технологии и техники за микронапояване на земеделски култури

Поливен режим и особености на агротехниката на отглеждане на земеделските култури при поливни условия


Тезиси върху темите от трети подмодул


Ресурси на фермата

Устойчиво използване на растителното биоразнообразие