Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

      Водопоят се извършва 1,5 км за говеда, до 3 км за овце и до 1 км за свине. Водопоят се извършва на места подходящи за достъпна животните до течаща вода или в корита. Не се разрешава водопой върху застойна вода в блата и мочища. Периодически отделяния тор около местата за водопой трябва да се събира на купчина по възможност отдалечена от течащата вода и от водопойните корита.
      Използването на пасищата бива системно и безсистемно /свободно/. От системната паша най – често се прилага парцелният начин на пасене, при което отделните парцели се изпасват последователно през 5-6 дн. По време на почивката на парцела се събират остатъците на храна на животните и торът.
Ако торът на мястото се унищожава чимът с тревостоя под него. Това дава възможност на тревостоя да се възстанови, а също така да настъпи и биологическо самоочистване /дехелминтазация на пасищата/. Яйцата и ларвите на хелмините попаднали на пасището с фекалиите достигат инвазионен стадии до 1 седмица т.е. когато животните вече са преминали на следващият парцел. Повторното връщане към този парцел става след 3-6 мес., когато ларвите вече са загинали.