Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

За да се предпази почвата в технологично и здравословно състояние е необходимо:
      1. Да не се вкарва топ в нивите без да е бил подложен на биотермична обработка в торищата, при което трябва да се спазват срокове за неговото обеззаразяване .
      2. Да се спазват нормите на наторяване на различните пови съобразно техния състав, технологично състояние и др.
      3. Да се преценява кои терени да се наторяват със сухи и полусухи торове и кои с течни торове.
      4. Постоянен контрол върху здравословното състояние на отглежданите животни и при поява на инфекциозно заболяване да се забрани директното използване на тора и отпадните води за наторяване. В този случай е задължително биотермично обеззаразяване на тора при удължен срок.
      Мероприятия при оборно – пасбищно и сезонно пасбищно отглеждане на животните.

      Различават се два типа пасбищно отглеждане: оборно – пасбищно и изцяло пасбищно. При оборно – пасбищното или комбинирано отглеждане животните през деня са на пасището, вечер в оборите. При оборно – пасбищното гледане торът и урината се отделят в по-голямата част по пътя на и по пасищата. При пасищното отглеждане – животните прекарват около 6 месеца на пасищата и толкова в оборите. За пасищния период цялото количество тор и урина се отделя върху пасищата. За пасищния период цялото количество тор и урина се отделя върху пасищата, през деня, а през нощта торът се събира в страни на временния лагер врху торова площадка.Изключително важно е поенето на животните. Разстоянието от пасището до мястото на поенето не трябва да бъде от 1,5 км за говеда, до 3 км за овцете и до 1 км за свинете.