Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Аспарух Димов
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

1. Типове земеделски стопанства - признаци
      - Начин за поддържане на ефективното почвено плодородие и фитосанитарно състояние на посевите. Интензивни стопанства, екологосъобразни стопанства, стопанства с биологично земеделие, комбинирани стопанства.

2. Устойчиво използване на земята в интензивни земеделски стопанства чрез правилно сеитбообръщение и адекватна агротехника

3. Устойчиво използване на земята в екологосъобразни земеделски стопанства чрез избор на подходящи култури, правилно сеитбообръщение и адекватна агротехника.

4. Устойчиво използване на земята в земеделските стопанства с алтернативно /биологично, органично/ земеделие, чрез избор на култури, сеитбообръщение и адекватна агротехника.
      - Алтернативни източници за поддържане на почвеното плодородие и фитосанитарното състояние на площите и посевите
      - Основни принципи за редуването на културите в тези сеитбообращения. Ролята на сеитбообръщението в алтернативното земеделие за реализиране на устойчиви резултати.
      - Устойчиво използване на земята за получаване на екологично чисти зърнени храни.
      - Устойчиво използване на земята при получаването на екологично чисти фуражи.
      - Устойчиво използване на земята при получаването на екологично чисти зеленчуци

5. Устойчиво използване на земята при комбинирани земеделски стопанства.
      - Необходимост и смисъл на комбинирането
      - Примери за комбиниране. Съставяне на системи от сеитбообращения за комбинираните стопанства.