Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

4. Използване на слабо продуктивни земи, в т.ч. мери. Устойчивото земеделие изисква продуктивно използване на всяка педя земя.
       - Първоначално подобряване на ефективното плодородие на мери и др. ниско продуктивни земи.
       - Рационално използване на подобрените земи в рамките на сеитбообращения с подходящи култури.
       - Използване на маломерни участъци земя по системата на така нареченото “ уикендско земеделие”.

5. Устойчиво използване на пасища и ливади.
       - Подобряване тревостоя на пасищата и ливадите чрез подсяване на треви, създаване на изкуствени пасища и ливади и чрез борба с плевелната растителност.