Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ЗА СЕИТБА НА ОКОПНИ (ПРОЛЕТНИ) КУЛТУРИ

Николай Марков
Институт по мелиорации и механизация – София, България

      Цел:
      Курсистите придобиват знания за агротехническите изисквания към обработките на почвата за подържане плодородието на почвата при окопните(пролетни) култури.
      Пролетната обработка
на почвата като правило е продължение на основната обработка от есента.
      За климатичните условия на страната: запазването на влагата в почвата през пролетта и намаляването на непродуктивното й използване, чрез изпарение от почвената повърхност имат изключително значение за отглеждането на пролетните култури.
      Интензивността на изпарението се намалява с прекъсването на капилярното движение на почвената влага към повърхността посредством разрохкване на горния почвен слой. Необходимо е да се знае, че оптималните условия за сеитба и поникване се създават при твърдо и улегнало легло под семената и наличието на рохкав слой почва над тях.
      Предсеитбена обработка, отговаряща на всички изисквания на агротехниката се извършва с новоразработените и усвоени от нашето земеделско машиностроене комбинирани култиватори от фамилията КСО.
      При по-широко разпространяване на многогодишните коренищни и корено-издънкови плевели най-резултатна е борбата и се извежда чрез интегрирани системи с използването на агротехнически и химически въздействия. Като се има в предвид, обаче финансовото състояние на земеделието сега, за борба срещу многогодишните плевели е по-рационално да се разчита предимно на навременната диференцираната обработка на почвата. В тази връзка когато площите са заплевени особено с коренищни след прибирането на предшестващата култура, задължително трябва да се извърши дълбока оран. Препоръчва се за тези условия лемежните плугове да са оборудвани с предплужници. Добър ефект се получава когато се ползват плугове за по-слойна, “етажна оран”. Конструкцията на тези плугове позволява почвата да се обработва на две и повече нива на дълбочина до 35-40 cm. При тази обработка, горния почвен слой с най-много коренища и плевелни семена се залагат в дъното на браздата на дълбочина над 30 cm. И по този начин се създават условия за угниване и ун
ищожаване на коренищата.