Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

СИСТЕМИ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ПРИ
ЕСЕННА СЕИТБА НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

Николай Марков
Институт по мелиорации и механизация – София, България

      Цел:
      Курсистите се запознават със системите на обработка на почвата при есените зърнено – житни култури.
      Доминираща характеристика за физичното състояние на всички почвени типове е плътността.
      Есенната сеитба на зърнено-житните както в чужбина, така и у нас се предпочита пред пролетната,
поради по-големите възможности за получаване на земеделска продукция при по- късен летен вегетационен период.
      Почвено-климатичните условия и предшествениците оказват съществено влияние при избирането на подходяща система и механизация за предсеитбената обработка.
      Обработката на почвата за есенна сеитба обикновено се извършва при летни засушавания и сухи климатични условия.
Оранта с лемежни плугове, като технология за подготовка на почвата, особено на почви със среден и тежък механичен състав не е за предпочитане. След оран при сухи условия за предсеитбена обработка, особено на площи сравнително чисти от растителни остатъци и коренищни плевели се прилага технологията за обработка с дискови брани. В зависимост от типа на почвата и моментната и влажност, изискванията за качествена подготовка се постигат с две до четири кръстосани обработки. Колкото по суха и уплътнена е почвата, толкова броя на дискованията е по-голям. Резултатите са значително по-добри когато работата на дисковите брани е съчетана с валяци. Валяците, най-вече комбинираните разтрошават допълнително буците или ги притъпкват отново в почвата, които при следващото кръстосано минаване се доразтрошават по-добре от дисковете. В съвременните конструкции брани, предните секции се комплектоват с дискове с изрези
по периферията, а задните с дискове с гладка периферия. Изравнеността на повърхността се осъществява посредством по-малкия диаметър на крайните дискове от задните секции.
      Дълбочината на работа на дисковите брани може да се регулира в определени граници чрез промяна ъгъла на атака на дисковите секции.
      Най-широко приложение с високата си степен на надеждност, условия за работа и пригодност за агрегатиране с масово разпространение и използвани в нашето земеделско производство трактори намират дисковите брани.
      Използването на плуговете е желателно и при обработката на площи с голямо количество растителни остатъци по повърхността.
      Много важно е да не се подценява качеството на предсеитбената подготовка на почвата за зимните житни култури, необходимо е тя да се извършва диференцирано, да се избират такива системи и съответна механизация, които осигуряват най-добри условия за сеитба.