Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Тезиси върху темите от подмодулите на Модул втори

Съдържание

Тезиси върху темите от първи подмодул


Условия и предизвикателства за фермерите и земеделските училища

Основни насоки на аграрната политика

С каква цел фермерите се организират в различни фермерски организации и се справят с предизвикатествата

Как холандските ферми се справят с предизвикатествата

Вода и отводняване. Остатъци в почвата и водата


Тезиси върху темите от втори подмодул


Устойчиво развитие на селското стопанство в Европейската общност

Капитал и работна сила - фактори за устойчиво развитие

Устойчиво развитие - технологични модули, разходи, икономически резултати

Икономика на околната среда и ресурсите

Биологично земеделие - предпоставка за опазване на околната среда