Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ВОДА И ОТВОДНЯВАНЕ. ОСТАТЪЦИ В ПОЧВАТА И ВОДАТА

Дейвид Кери
Хадлоу колеж, Великобритания

Цел:


      Целта на настоящата тема е да се запознаят обучаващите се с необходимостта от опазване на водите и начините за прилагане на органичните и изкуствени торове

Нуждата от опазване на водите в ЕС
1. Водата е много важен ресурс за Европейския съюз.
2. Съществуват много Директиви на ЕС за защита на водните ресурси.
3. Всяка нова Директива на ЕС изисква , че страните като България да одобрят нови закони , за да спазват Директивата.
4. Много от тези закони изискват от фермерите да променят начина на работата.
5.Това може да означава да изразходват повече средства или дори е възможно да загубят пари.
6. И в двата случая, целта е да станат по-печеливши спазвайки закона.

Органичните торове и изкуствени торове
7.Защо губим пари?
8.Съхранявай оборския тор по подходящ начин.
9.Трябва да имаш план за изхвърляне на отпадъците.
10.Трябва да контролираш полутечните торове.
11.Трябва да контролираш “мръсната вода.”
12.Поставяй само количеството изкуствен тор или оборски тор, което ще ти донесе най-добра печалба.
13. Избягвай скъпите глоби.
14. Организирай работата си ефективно!