Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

КАК ХОЛАНДСКИТЕ ФЕРМИ СЕ СПРАВЯТ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Хенк Йансен
Земеделски международен колеж, Ларенщайн, Холандия


Промени в холандското земеделие:
      • Почти 50% от Холандските фермери се отказват и продават фермите си; останалите фермери изкупуват земята; по-екстензивни начини на производство; към 2005 година броят на холандските фермери ще е същият като през 1900 г.

Обобщение:
По-ниски добиви на хектар, поради по-ниските нива на вложения; По-малко животни на хектар, поради съображения за околната среда; По-ниски цени, поради отварянето на пазарите; по-стриктни от всякога изисквания за качество; мнението на обществото е много важен фактор

Продукция на по-ниски цени: Производствените цени спадат; фермерите трябва да се конкурират със световния пазар; качественият стандарт е по-стриктен от всякога

Да се произвежда като се гледа приятелски на животните:
      • Производството на животински продукти трябва да е по-малко интензивно с оглед доброто физическо състояние и здраве на животните

Производство с по-добро качество
      • Да се произвежда това, което потребителят иска; възприеманото качество от потребителите зависи от емоциите и чувствата, а фермерите мислят по различен начин; агро-индустрията избягва да купува продукти под изискуемите стандарти за качество

По-чиста продукция с по-малко вложения
      • Намаляване употребата на изкуствени торове и оборски тор води до намаляване на добива на ха; фермери с минерални остатъци над допустимото плащат глоба; много ефективни пестициди/ хербициди вече не са позволени за употреба; фермерите трябва да поддържат биоразнообразието около канавките, пътищата, огражденията и др.