Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

Задачи на “браншовите” организации за: свиневъдство; млекопроизводство; говедовъдство; птице- и яйце производство; градинарство; семепроизводство; цвеклопроизводство

Задачи за браншовите съюзи - примери

      • програма за ветеринарно обслужване и здравни програми ( за борба с болестите ); програма за развъждане; технологии ( научно – изследователски институт в сектор свиневъдство ); опитни станции; повишаване на качеството; подпомагане на продажбите (не включва пряко търговска дейност); информация за членовете; контакти с обществени институции

Съвет на директорите: висше ръководство; контрол върху ръководството на предприятието; заеми и кредити; назначаване на изпълнителен директор/секретар

Общо събрание: висш орган на предприятието; преразглеждане на правила, предложения от членовете за обсъждане и разглеждане; информация за икономиката и управление на предприятието. Утвърждаване на годишния отчет и баланса; избор на съвет на директорите и контрольор. Утвърждаване на годишния отчет и баланса; избор на съвет за директорите и контрольор. Избор на делегати за регионалните събрания

Специфични характеристики на Датското кооперативно движение

      • няма законодателство за кооперациите; няма министерство или отдел за кооперациите; сдружения с един предмет; много малък брой кооперативни земеделски стопанства; доброволно членство във висшестоящи организации.