Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

С КАКВА ЦЕЛ ФЕРМЕРИТЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ В РАЗЛИЧНИ ФЕРМЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕ СПРАВЯТ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Йенс Холд,
Земеделски колеж в Борис, Дания


      1. За да реализират рентабилно производство в частната ферма. Това се постига чрез консултантски услуги.

      2. За да закупят възможно най – евтини и висококачествени средства за производство. Да продават продукцията си на възможно най – високата цена. Това се постига чрез кооперации за търговия.

      3. За да си осигурят възможно най – доброто законодателство отнасящо се до селското стопанство, както и други закони, засягащи фермерите. Това се постига чрез националните професионални организации на фермерите.

Права и задължения на фермерите

Права или предимстваЗадължения или недостатъци
• Осигурени продажби (Кооперацията е задължена да изкупува)
• Максимално Възможна цена и участие в печалбата
• Съвместно владеене на предприятието
• Задължения да се доставя на кооперацията
• Няма преговори за цени
• Поделена отговорност за дълговете и работата на предприятието