Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

• да защити селското население – да се избегне миграцията
       инфраструктурни мрежи; индустриална политика; правила за наследството
• да осигури добра околна среда
• питейна вода
       наредба за използването на химични средства, минерални торове;
       засети полета през зимата; график за доставката на оборски тор
       брой животни /ха
       критерии за ниво на образование
• Места за отдих – пейзаж
       наредби за засаждане и строеж; наредби за необработването на земята;
       наредби за сечене и засаждане в горите
• Диви животни
       правила за ловуване; правила за загражденията; правила за необработване на земята
• регулиране на емоционалните особености
       правила свързани с благополучието на животните (третиране, строеж на обори (плевни)); правила при транспортирането; правила при умъртвяването
• да осигури снабдяване на гражданите с храна
• да осигури икономическа сигурност и устойчиво земеделско производство