Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ОСНОВНИ НАСОКИ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА

Ларс Емборг
Земеделски колеж в Борис, Дания


• да осигури достатъчно снабдяване с храна за гражданите
• да осигури икономическа земеделска продукция
• да регулира селските райони
• да опазва околната среда
• да осигури достатъчно доставяне на храна за гражданите
       
А) храната трябва да е евтина; политика за вноса; защита на цените/наредба
       В) храната трябва да е здравословна; хигиенни стандарти; хигиенен контрол; наредба за        употребата на химикали, торове
       С) трябва да е с високо качества; стандарти за качество; контрол на качеството
• да осигури икономическа продукция
       А) да осигури на фермите и техните семейства достатъчен доход;
инвестиционна        програма; гаранции за цените; структурна политика; производствени наредби; наредби за        внос
       В) да превърне земеделието и хранителната промишленост във важен        икономически фактор на икономиката ( износа):
              субсидии за износа
              научно изследване
              подпомагане на търговията и подпомагане на служебните съвети
• да регулира селските райони
• да се избегне няколко човека или компании да контролират земеделското производство и използването на земя
              структурна политика; критерии да бъдеш фермер; критерии за притежаването на земя;               изискване за жилище във фермата
              образователни критерии