Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

Нови политики:

      От началото на 80-те години бяха въведени нови политики, както директно в рамките на Общата аграрна политика, така и под други названия.
      Това бяха първо всички наредби, свързани с околната среда и замърсяването; нови наредби на база на чувствата и емоциите на потребителите. Характерно за много от тези наредби е, че те не се базират на цифрови факти и цифри, а се базират на предположения и опасения. Това създава новите наредби непредвидими. Много закони и наредби се правят, за да задоволят желанията на гласоподавателите. Но преди всичко пазарът е този, който решава какво да се произвежда и как. Много често той е по-рестриктивен, отколкото законодателството.
      Следователно е необходимо фермерите да следват тенденциите, очертани от потребителите и в съответствие с това да правят необходимите промени в методите и практиките.
За да накараме фермерите да са в състояние да поемат тези отговорности е задача на фермерите. Това означава информация, образование, обучение и съвети.