Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

      Ето защо, ако сте решили да бъдете фермер на екопродукция, взимайте редовно почвени проби и проверявайте запасеността на почвата с микро и макроелементи. Не допускайте изтощаване, защото след това трудно бихте възстановили плодородието.
      За поддържане на плодородието на почвата от много голямо значение са обработките. Ако почвата не е обработена добре, тя има влошена аерация, която е идеална среда за развитие на патогени и стрес на растенията, който те не винаги могат да преодолеят и най-често загиват от този стрес.

ВОДАТА за напояване не трябва да съдържа много карбонати, защото те повишават рН на почвата и се появяват хлоротични петна. Това се дължи на неусвояване на микроелементи. Някои води съдържат повече хлор, което причинява повреди по корените и хлороза по листата. Хлорът пречи на усвояването на азота. Ако има високо съдържание на сулфати се забавя поглъщането на калций, а се ускорява това на манган, цинк и желязо.

      Биологичното земеделие изисква редовни изследвания на почвата и поддържане на благоприятен баланс.