Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Катя Радева
Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив

Какво трябва да знае фермера за биологичното земеделие?


      Биологичното земеделие е динамично развиващ се сектор в селското стопанство на Европа. Обхваща 4.4 милиона хектара земя и 155 хиляди стопанства. Независимо от тези цифри то е едва 2% от цялото земеделско производство и 3.2% от обработваемата земя на Общността. Тенденцията е за едно бързо развитие, което до 2005 г. да достигне ръст от 10% годишно производство на селскостопанската биопродукция.
      Биологичното производство е производство на земеделска продукция по нова технология, обвързана със стандарти, които осигуряват качеството, което се изисква от продукция без употреба на агрохимикали.
      Стандартите периодично се обновяват и публикуват. Те не са задължителни, но предлагат основната рамка, върху която всяка страна развива своите собствени стандарти и технологични изисквания. Тези разработки се вписват в регламента на понятието “биологично земеделие” със специфичната технология на производството, но отбелязва и някои национални особености.

      При биологичното земеделие на първо място се поставя

ПОЧВАТА:

      Тя се нуждае от много повече грижи за да съхранява и възстановява плодородието. Това се обяснява с факта, че при този тип земеделие, използването на минерални торове е недопустимо и балансът на хранителните елементи се постига чрез естествени торове и подобрители, които подържат и възстановяват структурата и плодородието. Такива

ПОДОБРИТЕЛИ са:
      - Дървени стърготини, които подобряват аерацията
      - Микроорганизми под формата на препарати, които подобряват структурата
      - Специални подобрители – ломбрикомпост, зелено торене, екстракт от кафяви водорасли.