Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

      • Биодинамично земеделие – включва системи за земеделско производство толерантни към биологичното здраве на почвите и растенията, щадящи биологичното разнообразие с намалено или преустановено използуване на изкуствени торове и пестициди и въвеждане подходящи практики.
      • Хумосно земеделие – включва системи за производство противопоставящи на употребата на изкуствените торове внасянето в почвата на органична маса.
      • Органично земеделие – това са системи за производство отчитащи взаимовръзката между хора, растения, животни като елементи на една система, както и неблагоприятните последствия от високата степен на концентрация, специализация и индустриализация и свързаното с тях използване на неадекватни за екологичното равновесие технологични решения.