Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

Пестициди
15.Отново, защо да губим пари?
16.Съхранявай пестицидите по подходящ и сигурен начин.
17.Използвай най-подходящите машини за пръскане, правилно калибриране.
18.Създай гранична зона в близост до каналите и канавките, където няма да пръскате.
19. Избягвайте пръскането, ако духа вятър!
20.Само напълно обучен персонал трябва да работи с машините за пръскане.
21.Може да има нужда от защитно облекло.
22.Да се прилага само точната доза – не повече или по-малко.
23.Пръскачките да се чистят правилно и изхвърляне на отпадъците по подходящ начин.
24. Организирайте работата ефективно!

Други фактори
25. Специални грижи за маслата и други такива химикали.
26.Изхвърляйте по подходящ начин труповете на животните - имайте пред вид, че може да се разпространят болести.

Резултати:
Обучаващите се ще могат да приложат правилни системи на използване на водите и торовете внедрявайки “добрата земеделска практика”.