Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Тезиси (Втори и трети модул)

Съдържание

Модул Втори

Тезиси върху темите от първи подмодул


Условия и предизвикателства за фермерите и земеделските училища

Основни насоки на аграрната политика

С каква цел фермерите се организират в различни фермерски организации и се справят с предизвикатествата

Как холандските ферми се справят с предизвикатествата

Вода и отводняване. Остатъци в почвата и водата


Тезиси върху темите от втори подмодул


Устойчиво развитие на селското стопанство в Европейската общност

Капитал и работна сила - фактори за устойчиво развитие

Устойчиво развитие - технологични модули, разходи, икономически резултати

Икономика на околната среда и ресурсите

Биологично земеделие - предпоставка за опазване на околната средаМодул Трети

Тезиси върху темите от първи подмодул


Устойчиво използване на поземлените ресурси

Устойчиво използване на земята при различни типове земеделски стопанства

Сеитбообръщението - важен фактор за устойчивото използване на земята. Устойчивото използване на земята при различни типове земеделски стопанства

Опазване на земята и водите от пестициди

Торене при условия на добра замеделска практика

Опазване на земята и водите от органични торове

Системи и механизация за обработка на почвата при есенна сеитба на зърнено-житни култури

Обработка на почвата за сеитба на окопни (пролетни) култури

Опазване на земята и водите при отглеждане на животни


Тезиси върху темите от втори подмодул


Усъвършенстване на организацията и управлението на напояването на земеделските култури при новите условия в земеделието

Технологии и техники за подобрено гравитачно напояване на земеделски култури

Технологии и техники за микронапояване на земеделски култури

Поливен режим и особености на агротехниката на отглеждане на земеделските култури при поливни условия


Тезиси върху темите от трети подмодул


Ресурси на фермата

Устойчиво използване на растителното биоразнообразие