Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Проверка на системата

Системата за обучение е проведена чрез:

1. Пилотно тестване на двата метода:

      1.1. Диалог-дискусия в традиционна, мултимедийна среда, e-mail, поща. Проведен курс за обучение на целевите групи: април – май 2003 г. (Схема за проведеното обучение)
      1.2. Обучение чрез “изследване на случаи (ферми) в традиционна среда и електронни медии.

2. Практическа конференция в традиционна и мултимедийна среда – проведена на 22 април 2004 г. Демонстрирани са български и на западните партньори ферми, подходящи за ОУИЗВФ.

3. Семинар-дискусия. Проведена на 2 юли 2004 г. в традиционна и мултимедийна среда. Представена и обсъдена методиката на обучение чрез “изследване на случаи”, по което е проведено обучението във ферми през 2003/2004 г.

4. Анализ на резултатите от обратната връзка от семинара-дискусия.

Оценка – заключение


      Системата за обучение е подходяща за обучение по устойчиво използване на земята и водите във фермата.

   • Чрез метода на диалог-дискусия участниците в целевите групи са мотивирани за ползотворни дейности.
   • Взеха активно участие в дискусията и приемат изцяло подходите за обучение.
   • Чрез обучение по метода на “изследване на случаи” придобиха практически умения да разрешават текущи и предстоящи проблеми;
   • Чрез практическата конференция, получиха много нови знания за тяхната работа.