Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Специализации

      ВУ “Земеделски колеж” предлага специализации в различни области на мениджмънта, технологиите и иновационните практики.
      Той работи в тясно сътрудничество с Центъра за научно-консултантско обслужване на земеделието, за организиране на ежегодни и периодични квалификационни курсове в следните направления:
      • “Обслужване на аграрния сектор”
      • “Съвременни технологии”
      • “Изготвяне проекти и бизнес-планове за кредитиране”
      • “Организация и управление на агроаптека”
      • “Резитба и формиране на млади и плододаващи лозови насаждения”
      • “Оценка на земеделски земи, подобрение и трайни насаждения”
      • “Рибовъдство и аквакултури”
      • “Митническо посредничество и митнически контрол”
      • “Заразни и паразитни болести по животни”
      • “Управление на фирмената сигурност”
      • “Връзки с обществеността”
      Ръководството на дейностите се осъществява от проф. М. Попова и проф. Г. Сенгалевич.