Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Специалности

Специалност “ТЕХНОЛОГИИ ПО ГРАДИНАРСТВО И ВИНАРСТВО”

      Подготвя
специалисти с висше образование по производството, преработката и реализацията на плодове, зеленчуци, грозде, етерично маслени култури, билки и цветя, които отговарят на технологичните изисквания, норми и стандарти на ЕИО за биологична продукция.

      Форми на обучение: редовна – 3 години; задочна – 3,5 години

      Учебният план включва дисциплини по технология на производството, преработката и пласмент на биопродукти по европейски стандарти. Осигурена е и необходимата технологическа, компютърна, езикова и правна подготовка, външна и вътрешна търговия, агротуризъм, екология.

      Практическата подготовка се провежда в европейски и български стопанства, винарски изби, овощни и зеленчукови градини, лозя, преработвателни и търговски фирми, научно-експериментални стопанства.

      Реализация на кадрите Като собственици, мениджъри и технолози в български и европейски фирми, които затварят цикъла от производство на суровина, през преработка и пакетиране, до реализация на пазара.