Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Специалности

Специалност “ФЕРМЕРСТВО”


      Подготвя
специалисти с висше образование за мениджмънта и съвременни технологии в малкия и среден агробизнес.

      Форми на обучение: редовна – 3 години; задочна – 3,5 години

      Учебният план включва:
      Технологични дисциплини от растениевъдството и животновъдството, технически дисциплини, икономически и управленски дисциплини, право, езиково обучение и компютърно обучение.
      Практическите стажове и практики са много съществена част от обучението по специалността. Те се провеждат в западноевропейски страни и САЩ.

      Реализация на кадрите:

      • мениджъри на фирми в агробизнеса;
      • ръководители на земеделски сдружения;
      • специалисти в земеделски служби;
      • консултанти;
      • фермери;
      • технолози.

      Специалността създава кадри, способни да организират производството и управлението на малки и средни фамилни или кооперативни земеделски стопанства, както и да участват в съвместни земеделски производства с международно участие.