Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Специалности

“АГРАРНА ИКОНОМИКА”


      Подготвя
специалисти по Аграрна икономика с висше образование.

      Форми на обучение: редовна – 3 години; задочна – 3,5 години

      Учебният план включва:
      Икономически, управленски дисциплини и езикова подготовка. Застъпени в учебния план са предметите: микро- и макроикономика, право, западни езици, управление, стокознание, маркетинг и търговия, както и технологични дисциплини и информатика.
      Подготовката по задължителните и възможността за избираеми учебни дисциплини, прави студентите участници в изграждане на учебен план, съобразно техните бъдещи професионални интереси.

      Стажовете в чужбина са част от обучението и се провеждат ежегодно в елитни западноевропейски стопанства. Те се вписват в дипломите.

      Реализация на кадрите:
      Дипломираните специалисти по “Аграрна икономика” имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като:

      • мениджъри във всички сфери на агробизнеса;
      • организатори производство и пласмент в преработвателни предприятия;
      • консултанти в областта на агробизнеса;
      • съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни;
      • специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори;
      • застрахователи;
      • собствен бизнес;
      • ръководители на кооперации.