Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Резюме

СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ (СО) ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ВЪВ ФЕРМАТА /УИЗВФ/

Главна цел

       Водещо начало при изграждане на системата за обучение е включването на методи, които помагат на обучаващите се да:

       • Участват активно в учебния процес, което се постига чрез използване на метода на “диалог-дискусия”;

       • Идентифицират обучението с професията, което се постига чрез използване на метода “Изследване на добрата практика”;

       Системата е подчинена на “интернационализацията” на професионалното аграрно обучение и има комплексен характер за придобиване на технологични и управленски знания и практически умения.

       Преди изграждане на системата за обучение авторите са се запознали обстойно с учебни планове, модули и програми на партниращите Европейски страни: Дания, Холандия, Великобритания, както и други;

       Системата е подчинена на мотото: “Учение през целия живот”. Поради това, тя е “отворена” с множество входни и изходни процеси. Чрез входните дейности постоянно влизат иновативни методи, както и подобряване на прилаганите.

       Изходните дейности се насочват към нови по-ефективни средства за разширяване кръга на обучаващите се.