Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Проекти и дейности

ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ВЪВ ФЕРМИТЕ /ТSULWF/
Договор № BG/02/B/F/PP- 132008
Пилотен проект по Програмата “Леонардо да Винчи” на ЕС

ЦЕЛЕВИ СЕКТОР: Земеделие, природни ресурси и образование

Приоритет 1: Възможност за трудова заетост: да усъвършенствува качеството и достъпа до системи за професионално обучение

Продължителност: 24 месеца

ЦЕЛИ:

Специфичните цели на проекта са:

      - Усъвършенствуване и осъществяване на новаторските методи и програми за обучение по Европейските стандарти на младите хора.
      - Използване на нов метод за “обучение чрез изследване” на добрата практика
      - Подобряване квалификацията и уменията при управление на устойчиви земеделски ферми
      - Улесняване професионалната интеграция и реинтеграция на младите хора на трудовия пазар

Целеви групи:

      Целевите групи са студенти от земеделски колежи, фермери, управители на фирми, компании и други организации, имащи отношение към екологичните проблеми в земеделието.

Съдържание:

      Проектът TSULWF разработва и въвежда оригинални програми по Европейски стандарт за обучение на студенти от земеделските колежи, фермери, менаджери на фирми. Едновременно с въвеждането на нов подход за обучение,чрез изследване на “добрата практика” или така нареченото “ обучение по случая”, обучаващите ще придобият нови знания и практически умения за устойчиво използване на земята и водите във фермата.Усъвършенстване на познанията и уменията на младите хора ще им даде възможност за успешна реализация на трудовия пазар. Фермерите ще произвеждат по Европейски стандарти.
      Предложеното обучение има достъп до придобиване на практически умения за анализиране състоянието на природните ресурси на фермата, като комбинира обучението с решаване на основни проблеми на земеделието и опазване на околната среда.Това е нов начин за активно мислене, предизвикано от диалог-дискусия и зачитане мнението на другите хора, работещи в група, изследване на случай и анализ.