Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Проекти и дейности

Продукти и резултати:

      - Въз основа на достъпност до нови методи в обучението се разработва Единна Европейска методология чрез изследване на ферми; анализиране навиците и използваните техники във фермата за опазване на природните ресурси при земеделските дейности; постигане на висок професионализъм чрез изучаване на нови технологии съобразени с Европейски стандарти и конструктивизъм- обучаваните се приучват да правят предложения за алтернативни по-добри решения за проблемите.
      - Резултатите от проекта ще се разпространяват и утвърждават чрез създаване на нова колежанска структура за професионално обучение по земеделие - “Европейски център за обучение по устойчиво земеделие”. Той ще бъде широко отворен за фермери и студенти, ще имат възможност за постоянни професионални контакти и достъп до новости във фермерските системи.

Продукти:

      • Единна Европейска методология за проучване, анализиране и конструиране;
      • Програма за обучение чрез използване на метода за проучване на отделните случай;
      • Модули на обучение / вкл. езиков модул/;
      • Средства за оценяване;
      • Материали за открито дистанционно обучение;
      • Софтуер / система за обучение/;
      • Сертифициране;
      • Информационна база данни за ресурси.

Партньори:

      - Български кооперативен съюз
      - Българска асоциация по водите
      - Земеделски колеж в Борис, Дания
      - Земеделски международен колеж, Ларенщайн, Холандия
      - Колеж Хадлоу, Великобритания