Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

Трудови ресурси

       · Трудовият процес се извършва от 30 средномесечно външни наети работника за прибиране на реколтата.
       · Почвеното плодородие на земята основно се подържа чрез торене с течни торове подавани по капкова система
      · Система за обработка на почвата:
            1. Редовни междуредови обработки в ягодовото насаждение и прасковената градина.             2. Основна предсеитбена и следсеитбена обработки за семепроизводствения зелев посев.
      · На територията на производителя няма източник на замърсяване на почвата и водите.
       · Земеделският производител използва като източници на информация- специализирани списания и вестници, консултации от учени от Висше училище “ Земеделски колеж”, Овощарски институт и Аграрен университет – Пловдив.5
       · Във фермата са преминали обучение по метода на Case study четири студенти през юни 2003 г. с ръководител д-р Светла Тенова, преподавател по Земеделие във Висше училище “Земеделски колеж” – гр. Пловдив, включена в проекта.