Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 4

"Обучение по английски език"

Цел

       Обучаващите се подобряват нивото на езиковата подготовка с термини от областта на устойчивото земеделие.

Структура на модула

1. Елементи

       • Въведение в езиковото обучение
       • Практически умения за провеждане на разговор върху тематиката на курса.

2. Съдържание

       Тематичните единици са съобразени с нуждите на курсистите от обучение по английски език, а главните теми са свързани с тематиката на проекта.

3. Предварителни знания

       Обучаваните са изучавали английски език в училище, колежа или са практикували на стаж в англоговорящи страни.

4. Задачи

       • Да накараме студентите да практикуват своите езикови умения
       • Да подобрят своите умения да водят разговор
       • Да разширят езиковите си познания и запас от думи

5. Умения

       Практическо използване на английски език в бизнес-среда.

6. Метод на обучение – разговор чрез диалог

7. Учебни материали

       • Ръководство за обучение по английски език
       • Речник на специализираните термини по темата на проекта

8. Преподаватели:

       • Мая Стоянова – Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България
       • Мариян Стоянов – Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

9. Източници

       • Ръководства, списания, телевизия и други учебни помагала.