Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3

4. Задачи
      • Запознаване с характерните признаци на основните видове сеитбообращение при конвенционалното, интегрирано и биологично (органично) земеделие;
      • Как фермерите да опазят почвите при торене с промишлени и органични торове;
      • Как фермерите да опазят земята от замърсяване от пестициди;
      • Запознаване със системи и механизация на обработка на почвата.

5. Придобити умения

      Въз основа на получените знания обучаваните придобиват професионални умения за управление и устойчиво използване на земята във фермата.

6. Преподаватели

      - Аспарух Димов – Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив
      - Стефан Горбанов – Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив
      - Георги Сенгалевич – Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив
      - Аркадий Кръстев – Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив
      - Николай Марков – Институт по мелиорации и механизация при Национален център за
      аграрни науки – София, България

7. Пилотно тестване: изследване на ферми за добрата практика по УИЗВФ

8. Продължителност на подмодула: 12 часа

9. Източници: Тезиси върху темите; медиите; литературни източници, предоставени в ЕЦУЗ.