Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2

5. Придобити умения

       Въз основа на получените знания как фермерите в ЕС се справят с предизвикателствата и управляват природните ресурси за устойчивото им използване във фермата. Обучаваните придобиват умения да възприемат и анализират проблемите и да вземат правилни решения.

6. Преподаватели

       - Ларс Емборг – Земеделски колеж “Борис” - Дания
       - Йенс Холд - Земеделски колеж “Борис” – Дания
       - Хенк Янсен – Международен земеделски колеж “Ларенщайн” – Холандия
       - Дейвид Кери – Колеж “Хадлоу” – Великобритания
       - Филип Мартин – Колеж “Хадлоу” – Великобритания

7. Пилотно тестване по метода на "Диалог-дискусия"

8. Продължителност на подмодула: 18 часа.

9. Източници: Тезиси върху темите; медиите; литературни източници, предоставени в Европейския център по устойчиво земеделие (ЕЦУЗ)