Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2

„Аграрна политика и устойчиво развитие на селското стопанство”

Първи подмодул: Насоки на аграрната политика на ЕС

Цел

      Обучаващите се придобиват нови знания относно основните тенденции в развитието на селското стопанство на ЕС.

Структура на подмодула

1. Елементи:

      • Въведение в селскостопанската политика на ЕС
      • Основни насоки на аграрната политика
      • Условия и предизвикателства за фермерите в ЕС
      • Организиране на фермерите в различни фермерски организации
      • Как холандските фермери се справят с предизвикателствата
      • Проблеми при напояване и отводняване на земеделски култури в Европейските страни

2. Съдържание

      Разглежда се същността на аграрната политика на ЕС и задачите, които стоят пред фермерите, мерките, които се предприемат за регулиране на пазара, ценовите системи, износа, вноса и др. Права и задължения на фермерите, организирането им в различни фермерски организации и справянето им с предизвикателствата в Дания и Холандия. Засяга се и въпроса за опазване на водите и земята при прилагане на торове във Великобритания.

3. Предварителни познания

      Запознаване с проблема чрез медиите, литературни източници и др.

4. Задачи

Обучаваните се запознават с условията и предизвикателствата за фермерите в ЕС:

      - Как се справят датските фермери?
      - Как се справят холандските фермери?
      - Как се справят английските фермери?