Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 1

3. Предварителни познания

      Запознаване с методи за обучение.

4. Задачи

      • Обучаваните да придобият умения да работят в група, т.е. да се интегрират в обществото; Да дискутират в групата, като ясно и конкретно доказват предимствата на своята теза, но също така да се вслушат в тези на другите участници в курса;

      • Обучаваните да придобият умения да изразят своето отношение към поставения въпрос;
      • Да влизат в диалог помежду си.

5. Придобити умения

      Обучаващите се придобиват знания и умения за активни дейности в техния бизнес.

6. Преподаватели:

      - Ларс Емборг – Земеделски колеж “Борис” - Дания
      - Йенс Холд - Земеделски колеж “Борис” – Дания
      - Хенк Янсен – Международен земеделски колеж “Ларенщайн” – Холандия
      - Дейвид Кери – Колеж “Хадлоу” – Великобритания
      - Филип Мартин – Колеж “Хадлоу” – Великобритания

      Пилотно тестване на подмодул 1 е проведено след провеждането на първи подмодул от модул 2 в мултимедийна и традиционна среда.