Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Адрес

Основни учебни материали

1. Ръководство за обучение по устойчиво използване на земята и водите във фермата – “Изследване на добрата практика”

2. Ръководство за обучение по английски език с терминология по устойчиво земеделие

3. Наръчник за устойчиво използване на водите във фермата


Допълнителни материали

Брошура "Защо и как обучението по устойчиво използване на земята и водите във фермата носи полза за земеделието";

Брошура "Устойчиво използване на водните ресурси в България".