Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Международна дейност

      Една от най-силните страни на ВУ “Земеделски колеж” е международното сътрудничество. Дейността се ръководи от проф. Рада Ангелова. Тук акцентът е насочен към студентите. Практическите стажове им дават възможност да усвоят опита на развитите страни и да положат основите на бъдещо професионално сътрудничество с чуждестранни партньори, да адаптират наученото към българските условия, да тръгнат към реална евроинтеграция.

      Критериите на селекцията за учебно-производствените стажове са:
      • владеене на западен език
      • среден успех от изпитните сесии
      • практически умения

      В бъдеще приоритет на международната дейност ще бъде и сътрудничеството със сродни колежи от Европа за:
      • приближаване на учебните планове и програми;
      • обмен и специализация на преподаватели и студенти;
      • повишаване на качеството на образованието;
      • разширяване на страните, в които се признават дипломите на ВУЗК.