Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Консултантска дейност и научно обслужване

      С развитие на консултантската дейност и научно обслужване, ВУ “Земеделски колеж” създава условия за:
      • реално подпомагане на завършилите колежа специалисти в организирането и развитието на собствен бизнес;
      • научно подпомагане на действащи производители на селскостопанска продукция (фермери, кооперации, сдружения и др.) в повишаване технологическото равнище и ефективността на производството им;
      • утвърждаване на колежа като звено със собствен научен потенциал и възможности за реализиране на сътрудничество с Национална система за научно обслужване на земеделието;
      • усъвършенстване на учебните планове и програми, въвеждане на нови дисциплини и специалности, произтичащи от ефективната обратна връзка с потребителите на кадри.