Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Кратка история на висшето училище в цифри

1992 г.              Създаден с Решение на МС № 435, от 23.10.1992 г.

1993 - 1994 г.    Участие в международни проекти по програма “ФАР” и програма “Интеррег” на
                        Европейския съюз.

1995 г.              Дипломира се първия випуск специалисти по “Агробизнес”.

1997 г.              Колежът се преобразува във Висше училище “Земеделски колеж” с ПМС
                        №18/27.01.1997 г.

1998 г.              Реализация на самостоятелен проект, с международно участие по програма
                         “Темпус”.

1999 г.              Реализация на съвместен проект с Технически университет по програма
                         “Темпус” “Интегрирана информационна система за университетски мениджмънт”.

1992 - 2004 г.    Ежегодни програми за стажове и специализации на студенти с Англия, Дания,
                         Германия, Франция, САЩ и др.

2000 г.              Колежът получава положителна оценка от Националната агенция по оценяване и
                         акредитация. С решение на НС се преобразува в самостоятелно
                         висше училище. (ДВ, бр. 95/21.11.2000 г.).

2001 г.              Тържествено откриване и освещаване на новия учебен и административен
                         корпус на колежа, бул. “Дунав” 78.

2001 г.              Реализиране на международен проект, относно насърчаване на
                         предприемачеството в планинското земеделие.

2001 г.              Създаване на Център за евроинтегразия и култура към ВУЗК.

2002 г.              Юбилейно честване на 10-годишнината на Висше училище “Земеделски колеж”.

2002 - 2004 г.    Реализиране на международни проекти на обща стойност 578 хил. евро, по
                         програмите: Леонардо, Фар, Сократес-Комениус.

2003 г.              НАОА дава институционална акредитация на ВУЗК за 5 годишен период –
                         удостоверение №23/18.09.03 г.

2004 г.              Разкрива се новата специалност “Технологии по градинарство и винарство.