Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

W

Water- Минерал, съставен от две части водород и една част кислород с уникална комбинация на свойства: течна при стайна температура, изисква значително количество енергия, за да се превърне от течно в газообразно състояние и от твърдо в течно състояние, устойчива на температурни промени, силно привличане между нейните собствени и други молекули, разтваря много субстанции, проводник е на видимата светлина, но абсорбира термалната радиация.

Water “savings” - Количеството вода, което остава за допълнително използване след технологични манипулации на хидрологичния цикъл. Тези технологии включват снижаване на евапотранспирацията, намаляване на рзаходите на вода за земеделски нужди, както и намаляване на инфилтрирането и дълбокото проникване на водата. Водните “спестявания” могат единствено да се определят в контекста на водния баланс на определено място и е по-скоро икономическа, а не хидрологична концепция. По отношение на хидрологията, водата не може да бъде “спестявана” или “загубена”. Тя може само да бъде преместена от едно място или фаза на хидрологичния цикъл към други.

Water supply - Обемът на течащ поток, който би се получил в дадена точка на изтичане на всеки подрегион, ако консумацията на вода се преустанови, извличането на подпочвени води се спре и настоящите практики за отвеждане на водата и събирането и в резервоари продължат.

Water table - Горната повърхност на зоната на подпочвената вода.

Water use, Consumptive - Извличане на водата и използването й по такъв начин, че тя не може повече да се използва за други нужди – например, поради изпарение, транспирация и др.

Wetlands - Земя или площи с висока влажност на почвата.