Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

T

Terracing - Земеделска практика или метод за запазване на почвата, при който се изграждат диги на хълмисти терени с цел да се създадат терасирани площи на различни нива за извършване на земеделска дейност.

Tillage - Дейност, при която почвата се подготвя чрез механизирана обработка за производство на земеделска продукция.

Total streamflow - Изчисленият поток, който включва консумацията на вода, водния трансфер и изпарението направените от човека резервоари, но не и извличането на подпочвена вода.

Transpiration - Изпаряване на вода от растенията.

Trophic level - Всяко ниво от хранителната верига. Всички продуценти принадлежат към първо трофично ниво, всички тревоядни се отнасят към второ ниво и т.н.