Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

R

Recycling - Запазване на ресурсите в използваните продукти чрез превръщането им в нови продукти. Например, използваните алуминиеви кутийки се рециклират чрез събиране, повторно разтопяване и преработването им в нови кутийки.

Reduced tillage - Метод на запазване на обработваемата земя, при което подповърхностния почвен пласт се обработва, без да се засяга горния почвен пласт.

Reforestation - Преместване на дървета в горски райони, където е извършена сеч.

Renewable natural resource base - Включва почва, вода и всичките физически, химически и биологични компоненти на земеделските ресурсни системи.

Renewable resources - Ресурси, които се заменят при природните процеси и могат да се използват завинаги, те не могат да се изчерпат за кратък период. Например, водите в езерата и реките, плодородните почви и дърветата в горите.

Restoration - Възстановяване на цели общности от организми моделирани според общностите, които съществуват в природата.

Root crops - Растения, коио се отглеждат заради подземните им части, в които се натрупват хранителни вещества.

Rotation - Систематизирано отглеждане на различни видове земеделски култури в повтаряща се последователност на едно и също парче земя.

Runoff - Изтичането на водата от валежите и топенето на снега към реките, езерата, мочурищата и накрая в океана.