Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

P

Pathogen - Организъм (обикновено паразитен), който причинява заболяване на друг организъм (гостоприемник).

Perennial - Растение, което живее повече от 2 години, често няколко години. Много от тях цъфтят всяка година.

Percolation - Изтичане надолу на водния поток през почвата и промокаеми скални образувания към подпочвената водна маса.

Pest - Всяка форма на растителен или животински организъм или патогенен агент, който вреди или има потенциал да поврежда растения, животни или техните продукти.

рH - Количествен израз на степента на киселинност или алкалност на всеки разтвор.

Phenology - Изучаването на периодични биологични феномени свързани с климата, определени сезонни промени. Тези феномени могат да се използват за интерпретиране на местните сезони и климатични зони.

Photosynthesis - Синтезът при хлорофил съдържащите растения или бактериални клетки на органични съединения (основно въглехидрати) от въглероден диоксид и източник на водород, какъвто е водата. В същото време се освобождава кислород. Енергията за реакцията е светлинна енергия във формата на фотони.

Precipitation - Водата, която постъпва върху повърхността на Земята от атмосферата. Тя може да бъде както в течно (дъжд, роса), така и в твърдо състояние (сняг, лед и градушка).

Privatization - Смяна на статута на всеки бизнес, индустрия или земя от обществена или държавна собственост или контрол към частна собственост или контрол.

Prunning - Резитба на части от растението за по-добра форма или за по-продуктивен растеж.