Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

O

Off-farm resources - Външни подпомагащи системи или компоненти, които не са налице във фермата, като например изкуствени торове, пестициди, източници и системи за напояване, както и пазари, машини и финансиране.

On-farm irrigation efficiency - Съотношението или процента на обема вода, която се съхранява в зоната на кореновата система на растенията и се използва от земеделските култури към обема вода, която се предоставя на фермата.

On-farm resources - Вътрешни подпомагащи системи или компоненти, които са налице във фермата, в това число слънчева светлина, естествени торове, семена, биологични процеси, източници и системи за напояване, труд и знания.

Organic matter - Живите организми, които са в почвата или изгнилите или гниещи остатъци от животни или растения. Живата органична материя в почвата разлага мъртвата органична материя. Органичната материя в почвата може да намали повената ерозия, както и да повиши почвената влажност и задържането на твърдите хранителни вещества, катионния обмен и водната инфилтрация.

Oxidation - Химическа реакция, при която се повишава съдържанието на кислород в съединенията; химическа реакция, при която дадено съединение или радикал губи електрони, в резултат на което се повишава положителната валентност.