Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

M

Marginal land - Земя, която е относително неплодородна или непродуктивна за земеделско производство без допълнителни капитални вложения (като напояване, торене).

Mass extinction - Изчезването на многобройни видове през сравнително кратък период от геологичната епоха.

Microclimate - Непосредствените условия на околната среда, заобикалящи всеки отделен организъм, като например короната на дърветата.

Microirrigation - Вид напояване, което спестява вода. По микронапоителни тръби с много малки дупчици по тях, водата се отвежда директно до всяко отделно растение. Нарича се още капково напояване.

Monocropping (monoculture) - Отглеждането на едни и същи растителни видове на една площ, обикновено отглеждане на една и съща култура в продължение на няколко години.

Mulch - Всеки материал, като слама, дървени стърготини, листа, полиетилен и др., който се разхвърля върху почвената повърхност, за да защити почвата или корените на растенията от действието на дъждовните капки, образуване на почвена кора, замръзване, изпарение и други видове стрес.