Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

L

Landscape - Комбинация от почвения тип, наклон, реки, потоци, езера и други топографски особености и степента на еднородност на района, които определят подходящата система на използване на земята. Всеки пейзаж като цяло няма определен размер и граници. Той се използва екологично да обозначи район на интензивно биологично взаимодействие.

Landscape design - Избор и използване на възможности в земеделието и горите, които защитават и използват пейзажа по начин, който е конкурентен със социалната и икономическа околна среда.

Latitude - Разстоянието, измервано в градуси северно или южно от екватора.

Leaching - Процес, при който разтворими материали (хранителни елементи или замърсители) се измиват или отнасят с водата надолу към различни почвени слоеве.

Life zone - Голяма част от земната повърхност, която има еднакъв климат и почви и съответно биота, показваща в голяма степен еднородност на видовия състав и адаптиране към околната среда.

Limiting factors - Различни фактори или тенденции в околната среда, които ограничават растежа, развитието и разпространението на дадена популация.

Lithosphere - Почвите и скалите на Земната кора.

Littoral zone - Плитководната част покрай брега на езеро или изкуствено създадено езеро.

Loam - Почва, която съдържа приблизително еднакви части пясък, утайка и глина. Този тип почва съдържа също органична материя и е отлична като земеделска почва.

Long-term - Означава повече от един човешки живот (приблизително 70 години) от датата, за която става въпрос.