Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

I

Indigenous - Произхождащ от специфичен район или регион; не интродуциран.

Infiltration - Процес, при който водата се просмуква или се абсорбира от земните пластове.

Infiltration rate - Степен, до която водата навлиза в почвата или друг порьозен материал, при определени условия.

Inorganic plant nutrient - Хранителни съединения като фосфати или нитрати, които стимулират растежа на растенията. Завишените количества неорганични хранителни елементи за растенията, които може да са отпадъци от животните или растителни остатъци, както и употребата на минерални торове може да доведе до замърсяване на почвата и водата.

Inputs- Всичко, което се купува, за да се извършват дейностите във фермата. Тук се включват минерални торове, пестициди, семена, гориво, храна и лекарствени средства за животните.

Integrated pest management - Екологично основана стратегия, която разчита на естествените фактори за унищожаване на вредителите, като например полезни видове, управлението на културите и се стреми към тактики за контрол, които най-малко разстройват тези фактори, повишавайки тяхната ефективност.

Intensification - По-пълно използване на земята, водата и биотичните ресурси с оглед подобобряване на агрономическото представяне.

Intercropping - Отглеждане на повече от една култура на една и съща площ или парцел, където съответния период на отглеждането им съвпада за по-голямата част от вегетационния период.

Irrigation agriculture or farming - Земеделско производство, при което се прилага напояване, за да се осигури водата, необходима за растежа на земеделските култури, която те не получават от валежите през вегетационния период.