Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

H

Habitat - Естествената околна среда или място, където живее всеки организъм, популация или вид.

Hazardous waste - Всякакво изхвърлено химическо средство (било то в течно, твърдо състояние или като газ), което застрашава човешкото здраве или замърсява околната среда. Нарича се още токсичен отпадък.

Hectare (ha) - Един хектар е равен на 2.47 акра. Един кв. километър е равен на 100 хектара. 1 ха = 10 дка.

Hydrological cycle - Наричан освен хидрологичен и воден цикъл: цикъл, при който водата се изпарява от океаните и други водни басейни, акумулира се като водни пари в облаците и се връща към океаните и другите водни басейни като дъжд, сняг или се оттича като подпочвена вода.

Hydrological systems/processes - Система, при която влагата достига земята и се отцежда през почвата към определен воден поток или воден басейн.

Hydropower - Енергията, която се получава от падащата вода използвана за генериране на електричество.

Hydrosphere - Водният запас на Земята (както в течно, така и в замръзнало състояние, питейна и солена).