Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

F

Fallow - Период, през който земята се оставя да възстанови своята репродуктивност (намалена в резултат на отглеждането на земеделските култури) основно чрез акумулиране на вода, хранителни вещества, излагане на дейността на патогените или комбинация от трите. През този период земята може да се остави или да се покрие с естествена или засята растителност. Терминът може да се отнася до самата земя или до културата, отглеждана върху нея.

Fodder - Изсушен растителен материал от дадена култура, като царевица и сорго, отглеждани и преработени за храна на животните.

Food chain - Поселдователни серии от организми, чрез които енергията преминава през екосистемата. Всеки организъм в съответната серия изяжда или разгражда предходния организъм във веригата.

Forage - Неприбран от полето растителен материал, достъпен като храна за животните. Може да се използва за паша на животните или да се коси като сено, в който случай се определя като храна.

Forest regeneration - Процес на възобновяване на растежа на горските дървета без намесата на човека като резултат, както на естественото разпръскване на семена от съседни незасегнати гори и от издънките на изсечените пънове.

Forest reserve - Горски район, който е защитен от законите срещу сеч на дърветата и изгаряне на дървен материал, позволяващо опазване на функциите на екосистемата, културните ценности и биоразнообразието.

Fundamental niche - Потенциалната екологична ниша, която всеки организъм би могъл да заеме, ако няма конкуренция от други организми.