Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

E

Ecological processes - Процеси, които играят важна роля при поддържане цялостта на екосистемата. Четирите основни екологични процеса са: цикалът на водата, цикалът на хранителните елементи, енергийният поток и биоразнообразието (като израз на процеса на еволюцията).

Ecosystem - Динамичен комплекс състоящ се от растения, животни, гъби и микроорганизми, заедно с неживите компоненти на околната среда, които функционират заедно като стабилна система и в която размяната на материал има цикличен характер.

Ecotourism - Ориентирано към околната среда пътуване за почивка.

Efficiency - Сумата на крайния продукт от единица вложения. Ефективността може да се измерва по различна скала и при различни фактори. Например, “ефективността от напояване” може да се отнася до няколко различни мерки на теоретично, техническо, икономично или действително използване на водата в рамките на напояваните райони, ферми или полета.

Endemic - Ограничен или особен (специфичен) за дадено място или регион.

Epiphytes - Растение, което си осигурява влага и хранителни вещества от въздуха или валежите. То обикновено се развива върху друго растение.

Erosion (soil) - Отстраняване или загуба на скални частици или пясък в резултат на действието на водата, вятъра, на биотичните фактори или човешката намеса.

Evaporation - Процес, при който дадена течност преминава в газ. Изпарението, което се наблюдава от моретата и океаните е главният източник на вода върху земната повърхност.

Evapotranspiration - Загубата на вода от почвата чрез изпарение и от растенията чрез транспирация.

Extension - Земеделски дейности, които включват разпространение на материали, технологии и информация (например, сортове, химични средства, срокове за извършване на отделните фермерски дейности, специално обучение) за сравнително голям брой фермери или земделски работници или агенти.

Extensive agriculture - Метод на земеделие, използващ големи площи и минимални вложения за отглеждане на животни или земеделски култури.