Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

D

Decomposition - Разлагането на органичната материя с помощта на бактерии и гъби. В резултат на това се променя химичния състав и физичните свойства на материята.

Deforestation - Превръщането на горите в земи за ползване, чиято площ е заета с гори по-малко от 10%.

Degradation - Отнася се до промените в рамките на биологични, физични и химични процеси на горите, които оказват негативно влияние върху площта или мястото и понижават неговия продуктивен капацитет или потенциал (например, почвената ерозия и загуба на ценни или потенциално ценни генетични типове).

Domestic species - Растения или животни, които са се развили както естествено, така и чрез изкуствена селекция във форми по-полезни за човека. Тези особености на опитомените видове често отсъстват при дивите типове на организма и може да образуват негативен генетичен заряд за оцеляване в диво състояние.

Dryland agriculture or farming - Земеделско производство без напояване в райони, където наличието на вода е най-силно лимитиращият фактор.